Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Részvételi és ált. szerződési feltételek

Részvételi feltételek

A) Céges programok esetén szerződésünk szerint

B) Nyílt vízitúráink részvételi feltételei

A részvétel feltétele

 • a teljes körűen, hiánytalanul kitöltött részvételi lap megérkezése e-mail címünkre
 • a túradíj befizetése a visszaigazolást követő 24 órán belül, a túra előtti napon történő jelentkezés és aznap történő visszaigazolás esetén a túradíj befizetése úgy, hogy a túradíj legkésőbb a túra előtti napon a számlánkon jóváírásra kerüljön, azaz láthassuk az utalás tényét
 • a last minute (túra előtt 3 munkanappal) és very last minute (túra előtti munkanapon) jelentkezés felár ellenében lehetséges
 • A részvétel kizárólag e-mailen vagy SMS-ben történt visszaigazolás esetén biztosított 
 • az eligazításokon és oktatáson történő részvétel kötelező
 • a pontos érkezés a vízitúrák kezdési időpontjára, ide értve az oktatás kezdésének idejét. Az oktatásról, vízre szállásról, egyeztetett időpontokról elkéső résztvevő nem tarthat igényt a befizetett díj visszafizetésére. 
 • Különlegesen fontos, hogy a résztvevő jelezze, ha nem tud úszni, mivel az ilyen résztvevő biztonsága érdekében külön eljárunk, ill. bizonyos vizeken (Rába, nyílt Duna bizonyos részei, Mura teljes szakasza) úszástudás nélkül nem lehet vízre szállni. Kockázatcsökkentés a vízitúrákon
A résztvevő tudomásul veszi, hogy a vízitúra "veszélyes üzem", vízitúráinkon érheti baleset, kár, ill. egészségkárosodás. Külön felhívjuk a figyelmet a kora tavaszi vízitúrák kapcsán arra, hogy a vízhőmérséklet március végén, április elején a Dunán lehet, hogy 10 celsius fok alatt marad. Esetleges boruláskor ez - különösen szív- és érrendszeri betegség esetén - de az egészséges és fiatal szervezetre nézve is veszélyt jelent. 
A kockázatok csökkentése érdekében ezen honlapon ajánlásokat fogalmazunk meg. A javaslatok megszívlelése a résztvevő érdeke és felelőssége, a túravezetői instrukciók betartása pedig szigorúan kötelező, ill. itt is külön, újólag hangsúlyozzuk, hogy az esetek többségében elől haladó túravezető által követetthez képest más útvonalat választani szigorúan tilos.  

 

Kenu és kajak
Díjaink túrakenuban történő evezésre vonatkoznak, korlátozott számban egyes és kettes kajak is kérhető, amelyek felára 2000 Ft/nap, ill. 4000 Ft/nap.


A vízitúrák hajóbeosztása
A hajókba a legénységet a túravezető osztja be. A beosztás során a túravezető törekszik arra, hogy egy-egy család "külön" lehessen, de a főszabály a biztonság és a teljes túra, a csoport közös haladása érdekeinek szem előtt tartása. Így a kenuk merülése, terheltsége, a kormányostudás és egyéb szempontok alapján lehet, hogy "idegen" is ül a kenuban. 

Ha az biztonsági és egyéb hátrányt nem jelent, lehet kérni a gyakorlott, a kenut tökéletes uraló kormányossal és rutinos, a hajó orrának gyors behúzására képes vezérevezőssel rendelkező családok/társaságok részéről, hogy "külön" legyen egy család, de ilyenkor az üres helyeket ki kell fizetni.

Kormányossal nem rendelkező kenu utasa(i) kérheti(k) (opcionális, extra szolgáltatás), hogy túravezető kormányozza a kenut, egy időben akár 8 túravezetőt is tudunk céges csapatok, baráti társaságok rendelkezésére bocsátani. A kenukba beszálló túravezető díjára a túravezetők létszámától és a túra idejétől, foglaltságunktól függően adunk alkalmanként ajánlatot, amely 10000 Ft és 40.000 Ft közötti változik.

Az olyan vízitúra esetén, ahol csak egy-két-három résztvevő van és nincs kormányos, a túravezető díjmentesen kormányozza a kenut. 


 

Részvétel saját felelősségre
A résztvevő tudomásul veszi, hogy a túrán esetlegesen őt érő anyagi és nem vagyoni károkért a túraszervezőt semmilyen felelősség nem terheli, vele szemben a résztvevő semmilyen igényt nem érvényesíthet. A vízitúrán minden résztvevő a résztvevő saját felelősségére vesz részt. 


 

Túravezetés, túraszervezés, kötbér
Cégünk nem utazási iroda, hanem túraszervező. A túra idejére kölcsönkapott és jelentős értéket képviselő eszközökért a résztvevő kötbér felelősséggel tartozik.
Rongálás, elvesztés, sérülés esetén a rongálás, elvesztés esetén, a sérülés, rongálás, elvesztés napján az alábbi kötbér fizetendő készpénzben vagy dokumentált átutalással a túraszervezőnek:
i) 5 személyes túrakenu
 250.000 Ft
ii) 4 személyes túrakenu 200.000 Ft,
iii) evező, lapát 12.000 Ft,
iv) mentőmellény 12.000 Ft,
v) hordó: 12.000 Ft, 
A résztvevő tudomásul veszi, hogy elvesztés, rongálás és sérülés esetén egy új eszköz beszerzési ára fizetendő. 
Bár a felelősség a hajóban ülők között egyetemleges, elsődlegesen a kormányost terheli.Szabályok

 • A vízitúrázás eszközeit a résztvevő csak a túravezető jelenlétében, rendeltetésszerűen, a túravezető által rögzített módon használhatja. 
 • Az eszközök önkényesen bérlete vagy jogosulatlan használata 25.000 Ft pönáléval jár
 • Tilos az esetek többségében elől haladó túravezető által mutatotthoz képest más útvonalat választani, a tiltást megszegő vízitúrázó a túrából kizárásra kerülhet
 • Tilos a nem vízen lévő kenuban ülni, állni, a tiltást megszegő vízitúrázó a túrából kizárásra kerülhet
 • A résztvevőnek kötelessége az esetlegesen fennálló gyógyszeres kezelésről, a teljesítő és koncentráló készségre hatással lévő szerek fogyasztásáról, illetve bármely a tudatállapotot, fizikai képességeket akár ideiglenesen csökkentő betegségről vagy állapotról a túravezetőt tájékoztatni. Különösen fontos tájékoztatási kötelezettség terheli a résztvevőt az alábbiak kapcsán: cukorbetegség, az epilepszia, a vérzékenység és rovarcsípésre vonatkozó allergia. Ezen utóbbi esetekben a túravezető külön egyeztet a résztvevővel a résztvevő biztonsága érdekében.
 • A kenuban ülők a vízen, NE kapaszkodjanak ágba, fába, sziklába, zsilipbe, mesterséges műtárgyba vagy természetes képződménybe (uszadéktorlasz).
 • A túrázók a túravezető által mutatott utat kell, hogy kövessék, a behajló bokrok és faágak kifejezetten kerülendőek
 • Borulás esetén elsődleges a személyek mentése, a túravezető kijelöli azt a kenut, amelyik a vízbe került tárgyak összeszedéséért felelős, mindenki más a személyek és a kenu mentésében segédkezik.
 • A borult személyeket NEM próbálja a kenuba behúzni, mivel ez a segíteni akaró kenura is veszélyes, a segítő kenu is borul(hat). A vízbe jutottakat és a borult kenut a parthoz vontatjuk. Amennyiben a túravezetőt baleset éri vagy önerőből a mentés nem megoldható úgy a tűzoltóságot a 105-ös telefonszámon és a rendőrséget kell hívni.
 • A tűzoltóságnak és (vízi)rendőrségnek az alábbi információra van szüksége a gyors segítségnyújtás érdekében. Hol történt a borulás és/vagy baleset? Parti tereptárgyak, épületek, hidak, folyamkilométer, vízi műtárgy stb. koordináták szükségesek a hely azonosításához. Minden esetben tudni kell, hogy hol és mikor szállt vízre, az is értékes információ ha annyit tud valaki mondani, hogy a "záhonyi hídnál ebédeltünk egy órája és a vízen lefelé (Tokaj felé) megyünk". Hányan vannak veszélyben és fontos, hogy a jelző személy telefonjának a száma látható legyen.

 

A túrából történő kizárás

 • A túravezetőnek jogában áll és kötelessége azon személy túrából történő kizárására, aki saját vagy mások testi épségét, valamint a felszerelést veszélyezteti, a túravezető bármilyen utasítását nem tartja be, figyelmen kívül hagyja vagy megsérti, ill. tiltott (lásd fenn) módon viselkedik.
 • Ezen felül kizárásra kerül a túrából az olyan túrázó, aki vagy akinek a kutyája mások közérzetét rontja, kulturált és egészséges kikapcsolódáshoz való jogát sérti, vagy akinek bármilyen állapota vagy viselkedése a túravezető megítélése szerint nem kívánatos.
 • A kizárt résztvevő a részvételi díj visszafizetésére nem tarthat igényt.

 

Jelentkezés
Egyéni (nem céges) résztvevők esetén a vízitúrára történő jelentkezés a jelentkezés menüpont alatt leírtak szerint történik. A részvétel érvényességi feltétele a túradíj átutalása. A túradíj a visszaigazolást követő banki napon utalandó, ennek elmaradása esetén késedelmi kamatot is felszámolunk, amelynek a mértéke 7%. 

 

Amennyiben a túra a szervezőnek felróható okból meghiúsul, a túraszervező a befizetett részvételi díjat maradéktalanul visszafizeti, ezen kívül a túraszervezőt más kártérítési kötelezettség nem terheli.

 

Lemondási feltételek
A vízitúra az indulás előtt több mint hatvan nappal 10%-os díj fizetése mellett mondható le, az indulás előtt 30-60 nappal történő lemondás esetén a díja 50%, az indulás előtti 30 napban a teljes túradíj fizetendő. 

Lemondás esetén, amennyiben a díj még nem került a túrázó részéről utalásra a díj 8 napon belül utalandó, a 8 napon belül utalás elmaradása esetén a túradíjon kívül késedelmi kamat kerül felszámításra, ennek mértéke évi 7%.  
Lemondás esetén a már utalt részvételi díj nem kerül visszafizetésre.
Lemondás esetén a lemondás előtti részleges utalás esetén a már utalt részvételi díj nem kerül visszafizetésre, a még nem utalt rész 8 naptári napon belül utalandó, a 8 napon belül utalás 
elmaradása esetén a túradíjon kívül késedelmi kamat kerül felszámításra, ennek mértéke évi 7%.   


Idő- és vízjárás
A vízállás és időjárás szélsőségesen változhat. 18 fokosnál alacsonyabb levegőhőmérséklet, vagy a viharjelzésnek megfelelő szélerősség, vagy áradás, vagy erős apadás, erős eső, felhőszakadás, vihar, villámlás, jégeső vagy a meder járhatóságának korlátozottsága vagy egyéb, a biztonságos és élvezetes vízitúrának ellentmondó külső körülmény kockázatát a túrázó viseli. 
A MediaComm Kft. nem tehető felelőssé az időjárásból és vízállásból (pl. árvíz vagy aszály) vagy más természeti csapásokból, ill. vis majorból eredő károkért, nehézségekért, kényelmetlenségekért. Amennyiben a túra bármilyen nem nekünk felróható okból (pl. veszélyhelyzet vagy a vízállás, időjárás)  nem indul, cégünket semmiféle kártérítés fizetése nem terheli, a befizetett díj nem kerül visszafizetésre.

A MediaComm Kft. fenntartja a túraterv-változtatás jogát.A kedvezményes díjak érvényessége
A kedvezményes díjak kizárólag az előjelentkezések esetén érvényesek a nem feláras időszakokbanGyerek, diák, kutya
A gyermek 14 éves korig gyermek.
A diákokra vonatkozó kedvezmény a 14 és be NEM töltött 18 éves életkor között vehető igénybe.
A gyermek és diák kedvezmény a magyar és európai uniós országok állampolgárai esetén valamint a magyarul beszélő nem uniós állampolgárok (szerb, ukrán, egyéb) esetén. 
Amennyiben valaki kutyát kíván hozni, úgy a kutya fotója alapján jelezzük, hogy az adott kutya elvileg hozható-e. Harci kutya vagy - függetlenül a törzskönyvtől - harci kutyának látszó vagy másokban akárcsak a legkisebb félelmet keltő kutya nem hozható. Egy hajóban maximum 1, jól idomított, fegyelmezett kutya megengedett.

 

MediaComm Kft.
Érdeklődés, információ: (+36) 209 342 760
Kapcsolat e-mailben: szigetkozvizitura@yahoo.com